Oferujemy przygotowanie dokumentacji ” Oceny stanu technicznego ” RESURS podestów ruchomych.

Oszacowanie stopnia wykorzystania resursu dotyczy wszystkich UTB podlegających dozorowi technicznemu na podstawie danych producentów.

 

Resurs – to projektowany bezpieczny okres eksploatacji dźwignicy określony liczbą cykli pracy (dla konstrukcji stalowej) oraz liczbą godzin pracy dla mechanizmów w założonym okresie eksploatacji z obciążeniem nominalnym. 

 

Kontakt: Paweł Orliński

Telefon: +48 664 362 891